แคตตาล็อกออนไลน์

IPA

หมวดหมู่สินค้า :  น้ำมันก๊าดและน้ำมันสน
คำค้นสินค้า :  IPA
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

จำหน่าย IPA  ราคาโรงงาน 

  • เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง ที่มีราคาถูก คุณสมบัติสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ จึงเหมาะสมในการทำความสะอาด บางครั้งอาจเรียกว่า แอลกอฮอล์เช็ดฆ่าเชื้อ
  • ใช้เป็นตัวทำละลาย สำหรับ แชล์ค manila, cyclohexanone-formaldehyderesin, kauri.
  • ใช้ในการตรียมสารต่างๆ เช่น Acetone, glycerol, amines, isopropyl acetate
  • ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ทำน้ำหอม, ในสีย้อม, ในหมึกพิมพ์, เครื่องสำอาง, เคมีซักล้างและทำ ความสะอาด, เภสัชกรรม, surface coating, nitrocellulose damping
  • เป็นตัวดูดความชื้น (dehydrating agent) และเป็นตัว de-icing สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง