แคตตาล็อกออนไลน์

  • IPA

    จำหน่าย IPA  ราคาโรงงาน  เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง ที่มีราคาถูก คุณสมบัติสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ จึงเหมาะสมในการทำความสะอาด บางครั้งอาจเรียกว่า แอลกอฮอล์เช็ดฆ่าเชื้อ ใช้เป็นตัวทำละลาย สำหรับ แชล์ค manila, cyclohexanone-formaldehyderesin, kauri. ใช้ในการตรียมสารต่างๆ เช่น Acetone, glycerol, amines, isopropyl acetate ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ทำน้ำหอม, ในสีย้อม, ในหมึกพิมพ์, เครื่องสำอาง, เคมีซักล้างและทำ ความสะอาด, เภสัชกรรม, surface coating, nitrocellulose damping เป็นตัวดูดความชื้น (dehydrating agent) และเป็นตัว de-icing สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง

    หมวดหมู่ : น้ำมันก๊าดและน้ำมันสน

    ดูรายละเอียด