แคตตาล็อกออนไลน์

  • methanol

    จำหน่าย เมทานอล ราคาส่ง  ช้เป็นตัวทำละลายสำหรับแชล์ค nitrocellulose, ethylcellulose, polyvinyl, etc. ใช้ในการตรียมสารต่างๆ เช่น Acetone, glycerol, amines, isopropyl acetate, etc. ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ทำน้ำหอม, ในสีย้อม, ในหมึกพิมพ์, เครื่องสำอาง, เคมีซักล้าง และทำความสะอาด, เภสัชกรรม, surface coating, nitrocellulose damping เป็นตัวดูดความชื้น (dehydrating agent) และเป็นตัว de-icing สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง

    หมวดหมู่ : น้ำมันก๊าดและน้ำมันสน

    ดูรายละเอียด