แคตตาล็อกออนไลน์

methanol

หมวดหมู่สินค้า :  น้ำมันก๊าดและน้ำมันสน
คำค้นสินค้า :  เมทานอล
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

จำหน่าย เมทานอล ราคาส่ง 

  • ช้เป็นตัวทำละลายสำหรับแชล์ค nitrocellulose, ethylcellulose, polyvinyl, etc.
  • ใช้ในการตรียมสารต่างๆ เช่น Acetone, glycerol, amines, isopropyl acetate, etc.
  • ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ทำน้ำหอม, ในสีย้อม, ในหมึกพิมพ์, เครื่องสำอาง, เคมีซักล้าง และทำความสะอาด, เภสัชกรรม, surface coating, nitrocellulose damping
  • เป็นตัวดูดความชื้น (dehydrating agent) และเป็นตัว de-icing สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง